INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO):

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I
Administrator danych osobowych

 

1. Spółka FOL-GOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gostyniu, adres: ul. Stargostyńska 10, 63-800 Gostyń (PL), jest Administratorem ujawnionych przez Państwa danych osobowych osób fizycznych.
2. Miejscem przetwarzania danych osobowych jest siedziba spółki Fol-Gos Sp. z o.o. oraz każde inne miejsce wykonywania przez FOL-GOS Sp. z o.o. swojej działalności.

 

II
Inspektor Ochrony Danych

 

Spółka nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: ul. Starogostyńska 10, 63-800 Gostyń.


III
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. 2. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na ich przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.
3.W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania tej zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody, przed jej wycofaniem.


IV
Prawo do sprzeciwu


1. W każdej chwili osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w wyżej określonych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. W każdej chwili osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.


V
Okres przechowywania danych


1. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w celach marketingowych lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.


VI
Odbiorcy danych


Do udostępnionych Administratorowi danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora tj.
- firmy transportowe świadczące usługi transportu na zlecenie Administratora,
w ograniczonym zakresie takim jak: miejsce załadunku / rozładunku,
- firmy świadczące na rzecz Administratora usługi prawne i księgowo-rachunkowe,
- firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z ochroną środowiska i BHP,
- firmy świadczące usługi informatyczne związane z bezpośrednim serwisowaniem
prawidłowości funkcjonowania systemu księgowo-magazynowego,
- likwidatorzy szkód – w przypadku wystąpienia szkody.


VII
Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z RODO, przysługuje osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora: - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; - prawo do przenoszenia danych; - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VIII
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.